Cum puteţi controla riscurile la locurile de muncă?
MERP este un instrument excelent, o abordare riguroasă și structurată de identificare, estimare şi evaluare a riscurilor, bazată pe standardul EN ISO 12100/2010, care vă permite să cunoaşteţi şi să ţineţi sub control toate riscurile profesionale dintr-o întreprindere, dar eficacitatea și eficiența unei evaluări de riscuri profesionale depinde și de competența membrilor echipei de evaluare.

Acest curs va ajuta evaluatorii de riscuri profesionale și specialiștii să dezvolte abilitățile necesare pentru a realiza proiecte eficiente în ceea ce privește siguranța locurilor de muncă, a costurilor, a climatului de siguranţă precum și managementul în organizațiile lor.

Cursul vă oferă aspecte semnificative, sfaturi și bune practici pe care analiștii le folosesc pentru a efectua eficient analiza riscurilor. Abordarea se dorește a fi una practică și interactivă.

De asemenea, cursul este conceput astfel încât să ofere participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta o evaluare de riscuri profesionale folosind MERP în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi interdependente, folosind în acest scop exemple şi studii de caz, pentru a se asigura că toate activităţile şi riscurile asociate lor au fost identificate, analizate şi evaluate.

Identificarea pericolelor, a surselor ce generează riscuri profesionale, este fundamentală pentru o lucrare de evaluare a riscurilor, indiferent că este vorba de o clădire în care se desfăşoară preponderent activităţi de birou sau procese dintr-o uzină petro-chimică sau orice alt tip de întreprindere.

Tehnica MERP este practică, bine dezvoltată și este utilă în orice tip de evaluare a riscurilor profesionale.
Agenda Cursului
Ziua I
09:00 - 09:30 Primirea participanților
09:30 - 11:45 - Introducere. Aspecte legislative.
- Concepte de managementul siguranței proceselor și evaluare a riscurilor profesionale
- Prezentarea standardelor internaţionale pe care se bazează MERP: ISO 12100/2010, ISO 13849-1
11:45 – 12:15 Coffee break
12:15 - 14:30 - Tehnici superioare de identificare, estimare şi evaluare a riscurilor profesionale
- Echipa MERP: importanța, componența, roluri și responsabilități
14:30 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:30 - Metodologia & Abordarea MERP pentru evaluarea riscurilor profesionale din România la standarde Europene
- Discuții libere, întrebări, concluzii
Ziua II
09:00 - 09:30 Primirea participanților
09:30 - 11:45 - MERP - Exemple, Studii de caz - Aplicație software: MERP Manager
11:45 – 12:15 Coffee break
12:15 - 14:30 - Exemple practice de utilizare MERP cu ajutorul aplicaţiei MERP Manager
- Compararea MERP cu alte tehnici de analiză a riscurilor profesionale
14:30 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:30 - Test
- Discuții libere, întrebări, concluzii, înmânarea diplomelor de participare

Obiectivele Cursului:
-Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnica MERP şi a le prezenta importanţa şi eficienţa acestei tehnici pentru evaluarea riscurilor profesionale din întreprinderile din România.
-Obţinerea abilităţilor de utilizare a MERPprin exemple şi studii de caz.

Prezentul curs reprezintă un program de formare profesională continuă a participanţilor în conformitate cu Ord. 129/2000.

3. Aplicaţie Software: MERP Manager
Participanţilor li se va oferi o licenţă a aplicației precum şi informaţiile necesare utilizării acesteia.

Cui se adresează acest Curs:
-Evaluatorilor de riscuri profesionale,
-experţilor,
-tehnicienilor,
-specialiştilor SSM,
-proiectanților,
-arhitecţilor şi coordonatorilor de şantiere,
-auditorilor,
-inginerilor de proces,
-tehnicienilor şi supervizorilor,
-managerilor de uzine şi fabrici,
-managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate (petrol & gaze, termocentrale, hidrocentrale, construcții de mașini, instalații industriale, software, utilaj greu, minerit etc.),
-responsabililor cu mentenanţa proceselor,
-responsabililor cu sistemele de siguranţă,
-operatorilor de instalaţii,
-personalului de întreţinere.

Toate cursurile de formare (inclusiv aplicaţia software) pot fi adaptate pentru a se potrivi organizației dumneavoastră. Cursul poate avea loc la locațiile noastre sau la sediul companiei dumneavoastră.

Veți pleca acasă cu:
- aplicația software MERP Manager (ultima versiune, o licență pentru fiecare participant)
- prezentarea în format PowerPoint
- mapa în care sunt incluse diferite formulare și informații
- cartea “Riscul Rutier - Ghid de bune practici“
- diploma de participare

Prezentarea va fi susținută de: ing. Adrian Ispăsoiu

Durata Cursului: 2 zile, 6 ore/zi

Tariful de participare:
- 870 Lei/persoană (Tarifele au toate taxele incluse)Discounturi aplicate:
- participanții de la WS&Cursurile MERP anterioare beneficiază de 50 Lei reducere
- participarea a minim 3 persoane de la aceeaşi întreprindere beneficiază de o reducere totală de 150 Lei

Număr minim de participanți: 8 Număr maxim de participanți: 15

Locaţia: București, str. Valter Mărăcineanu nr. 2 (sediul ARSSM)

Modalitatea de înscriere:

Persoane de contact:
Secretariat Tel. 021 311 83 29 Email: cursuri@adriaexpert.ro
Adrian Ispăsoiu Tel. 0745 039 773 Email: adrian@adriaexpert.ro Fax: 021 311 83 29

Informații privind plata: Plata se poate face în numerar sau prin virament bancar.

După confirmarea plății va fi emisă factura fiscală.

Note:
* Înscrierea participanţilor la curs se va face în ordinea depunerii cererilor şi efectuării plăţii.
* Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment până la începerea cursului, cu notificare scrisă prealabilă.
* Copia ordinului de plată se va transmite înainte de începerea cursului.
* Anularea unei înscrieri efectuate, cu rambursarea sumelor virate din care se scade 10%+TVA, se poate face cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea cursului. Nu se va rambursa nici o sumă în cazul anulării înscrierii în mai puţin de 10 zile înainte de începerea cursului. Se iau in considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (fax sau e-mail).
* Organizatorii pot, din motive obiective, să modifice data cursului, cu o notificare prealabilă de 4 zile lucrătoare, înainte de data stabiltă înscrisă în acest pliant.
* Pliantul de prezentare al cursului (invitaţie), împreună cu formularul de înscriere (ca parte integrantă) constituie contractul încheiat între părţi.